RASK LEVERING * FRI FRAKT OVER 1000 KR * VI FORVANDLER TEKSTILAVFALL TIL DESIGNPRODUKTER

Smallmatters vil vise at det er enkelt både for næringsliv og forbruker å endre vaner til en sirkulær økonomi. Vi skal kun lage gjenbruksprodukter av avfall og bevise at design, kvalitet og bærekraft hører sammen.

Våre produkter bidrar til at nye ressurser ikke tas ut av jorden, reduserer innkjøp av engangsartikler og hjelper forbruker, uten stress, til å ta vare på tingene sine og redusere sitt avfall.

Sirkulær økonomi er i utgangspunktet et økonomisk prinsipp for virksomheter som har et mål om at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. For å oppnå det må vi redusere råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk. Sirkulær økonomi har også som mål at produkter gjenbrukes, oppgraderes eller på annen måte nyttes igjen utenom sitt opprinnelige formål.

Både nasjonalt og internasjonalt har det de siste årene vært stor oppmerksomhet og diskusjoner rundt fordelene ved en sirkulær økonomi. Regjeringen har bestemt at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn sirkulær økonomi som utnytter de allerede produserte ressursene bedre, og dermed gå bort fra en bruk og kast lineærmodell til en sirkulær gjenbruksmodell.

For å lykkes med en sirkulær økonomi må både næringsliv og forbrukere bidra slik at vi alle konsumerer på en mer nøktern måte. Vi må alle bidra til at vi tar vare på tingene våre, slik at alle produktene vi benytter får en lengre levetid, unngå engangsartikler som reduserer avfallet vårt og ikke minst omdanne det avfallet vi har til en ny ressurs eller til nye produkter.