Utsendelse torsdager i juli, brodering sendes i starten av august * FRI FRAKT OVER 1000 KR * VI FORVANDLER TEKSTILAVFALL TIL DESIGNPRODUKTER

Bærekraft

Smallmatters benytter kun overflødige materialer (avfall), som egentlig skulle kastes eller brennes, for å utvikle våre gjenbruksprodukter. Våre produkter bidrar til at nye ressurser ikke tas ut av jorden, reduserer innkjøp av unødvendige engangsartikler og hjelper forbruker, uten stress, å ta vare på tingene sine eller bære med seg tingene sine, både hjemme og på reise. Dette er vårt bidrag til en bærekraftig utvikling.

Bærekraftig utvikling er et globalt begrep basert på solidaritet med kommende generasjoner, i tillegg til alle de som lever i dag. Vi har bare en klode, med en grense for hva naturen kan levere i dag, uten at det går utover hva den kan levere i fremtiden. Det er i vår felles interesse å ta vare på kloden og de ressursene vi forvalter.

I dag trengs det 1,7 jordkloder for å produsere alt verden forbruker i løpet av et år. Vi bruker ressurser vi ikke har, vi blir stadig flere og vi produserer og forbruker mer. Fortsetter vi slik, vil vi ødelegge fremtiden for både planeten og menneskene som bor her. Derfor trenger vi en plan for å styre utviklingen i en retning som er god for alle.

Basert på innspill fra mer enn 7 millioner mennesker fra hele verden har FN utviklet 17 mål som skal fungere som en global arbeidsplan. Bærekraftsmålene er verdens felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhetene og stoppe klimaendringene innen 2030.

Enkelt forklart: Bærekraftsmålene skal hjelpe oss med å gjøre verden til et bedre sted for alle mennesker som lever nå, uten å ødelegge for dem som kommer senere. Kilde Unicef

Miljødimensjonen av bærekraftig utvikling handler om å ta vare på naturen og klimaet som en fornybar ressurs for mennesker.  Menneskenes livsgrunnlag er helt avhengig av naturen. Måten vi bruker naturen i dag, har store konsekvenser for både natur og mennesker. Klimagassutslippene våre varmer opp havet og lufta, ødelegger hele økosystemer og bidrar til at arter utryddes for godt. Det gjør oss mer sårbare for naturkatastrofer, truer vårt levebrød og kan gi grobunn for konflikter i kampen om naturressurser.

Vi må forbruke mindre, utnytte ressursene smartere og gjenbruke allerede eksisterende materialer. Alle kan gjøre en innsats og alle små endringer har en innvirkning.

Beklager, det er ingen produkter i denne kategorien