Utsendelse torsdager i juli * FRI FRAKT OVER 1000 KR * VI FORVANDLER TEKSTILAVFALL TIL DESIGNPRODUKTER

 

Avfall er fremtidens råvare. Vi produserer enorme mengder med avfall hver eneste dag, dette er en råvare som bør og kan utnyttes. I en perfekt verden benytter vi kun produkter som aldri går i stykker, som vi aldri har lyst til å bytte ut og som kan brukes til evig tid. Men vi lever ikke i en perfekt verden og avfall er uunngåelig. Ved forbrenning kan avfallet kun gjenvinnes en gang, så alt avfall som er egnet til gjenvinning bør oppgraderes eller resirkuleres, før det helt til slutt utnyttes til produksjon av strøm og varme.

Flere av bærekraftsmålene til FN tar for seg forvaltning og bevaring av våre naturressurser, samt sikre forbruks- og produksjonsmønster. Naturressurser er en knapphet, vi forbruker for mye og vi må lære oss å oppgradere, gjenvinne og resirkulere ved å se på søppel som en ny ressurs og råvare.

Smallmatters ønsker å bidra til å sette en slik sirkulær økonomi i system og vil allerede i designfasen tenke på bærekraftig utvikling for å sette minst mulig miljøfotspor. Ved å benytte avfall og overflødige tekstiler til å utvikle gjenbruksartikler som erstatter unødvendige engangsartikler vil Smallmatters oppfordre og bidra til at:

 • Tekstilenes levetid forlenges til det maksimale
 • Nye ressurser ikke tas ut av jorden
  • 0 bruk av vann
  • 0 bruk av miljøfarlige stoffer eller andre kjemikalier
  • 0 utslipp av C02
 • Lite elektrisitet
 • Kortreist produksjon
 • Forbruker bytter ut engangsprodukter med gjenbruksprodukter
 • Mengden avfall reduseres
 • Man tar vare på tingene sine, gjenbruker det man kan, kjøper mindre, smartere og heller reparerer eller oppgraderer enn å kjøpe nytt

SMALL ACTIONS HAVE BIG IMPACT